Havana

 • Plaza de la Catedral – náměstí s jednou z nejkrásnějších katedrál Kuby Catedral de San Cristóbal de La Habava, také je zde možné vidět velké množství nádherně zrekonstruovaných domů
 • Plaza Vieja – turisticky pravděpodobně nejvyhledávanější náměstí s množstvím restaurací a baru, ale hlavně se spoustou historických a architektonicky zajímavých budov
 • Museo de la Revolucion – instituce zachycující momenty revoluce často až do komických detailů (šicí stroj na kterém byly údajně šity uniformy vojáků útočících na kasárna Moncada), nabízí však zajímavý pohled do kubánské historie a její prezentaci současným režimem
 • Plaza de la Revolucion – na tomto náměstí se pořádají projevy Fidela Castra a stojí zde monumentální socha spisovatele José Martího
 • Capitolio – budova, která je kopií washingtonského Bílého domu. V minulosti zde sídlid parlament a senát, nyní se zde nachází ministerstvo vědy, technologie a životního prostředí
 • Necrópolic Cristobal Colón – jeden z nejvýznamnějších kubánských hřbitovů (patří mezi největší v S. i J. Americe), nachází se zde hrobky významných osobností Kuby (Maxim Goméz)

Holguín

Město jako takové není turisticky ničím zajímavé. Lákadlem k návštěvě je pouze Museo de Ciencias Carlos de la Torre, kde se nachází jedinečná expozice ulit a lastur.

Zátoka sviní

Jedno z nejvýznamnějších míst ostrova. Nachází se zde pomníčky se jmény hrdinů z pokusu o převrat v roce 1961. Více podrobností o dané akci je možné se dovědět v Museu de la Intervención na Playa Girón. Nachází se zde informace k historii, fotky, promítá se film. Bez znalosti španělštiny však návštěva ztrácí smysl.


Trinidad

Jedná se o 4. Nejstarší město na Kubě. Centrem města je Plaza Mayor, kde je možné spatřit vily a paláce nejbohatších vrstev ze Zlatého věku Kuby. Za návštěvu stojí malé museo de Arqueologie Guamuhaya. Ke shlédnutí jsou zde nástroje k trestání otroků, okovy na nohy, indiánské nástroje a nádoby, kartáček na zuby Hernanda Cortése či kostra umučeného otroka.

Baracoa

Místo, kde se „zastavil čas“. Vypadá stále skoro stejně jako v době, kdy do této zátoky dorazil poprvé Kryštof Kolumbus. K bujné vegetaci přibyla pouze silnice, kterou nechal v 60. letech vybudovat Fidel Castro. Kříž, který zde v roce 1492 zarazil do země Kryštof Kolumbus je nyní uložen v katedrále na Plaza de Indipendecia (zbudována 1518). Na jeho místě stojí od roku 1992 socha mořeplavce.

Soroa

Botanické zahrada založená v roce 1943 a vyhlášená především svými orchidejemi. Nachází se zde přes 700 druhů těchto květin, z nichž 250 roste pouze na Kubě. Tím se Soroa řadí na první místo ve světě.

Guantanámo

Město je od roku 1903 sídlem americké vojenské základny. Smlouva podepsaná v tomtéž roce měla původně trvat 99 let. V současné době žije na základně okolo 7000 vojáků. Ačkoliv už je jejich přítomnost téměř bezvýznamná, Kubáncům poměrně výrazně vadí.

Viňales Valley

Údolí Viňales je obklopeno mohutnými horami a tyto dva prvky společně tvoří nádhernou a dramatickou scenérii. Najdeme tu plantáže s tabákem, které místní obyvatelé obhospodařují starým, tradičním způsobem. Hodnotu této krajiny ještě zvyšuje tradiční lidová architektura a oblasti, v nichž přežívá multietnická společnost.

Alejandro de Humboldt National Park

Jedinečná geologie a topografie oblasti dala vzniknout rozmanitým ekosystémům na jednom místě. Zdejší flóra je specifická v tom, že se sama přizpůsobila půdě, která obsahovala pro ni toxické látky. Tento proces vedl k rozvoji ojedinělých druhů rostlin, jež si zaslouží ochranu. Stejně tak došlo k vývoji některých obratlovců a bezobratlých. Jako území s endemickou flórou je toto místo jedním z nejdůležitějších svého druhu na západní polokouli.

První plantáž kávy

První plantáž kávy na Kubě se nacházela v podhůří Sierra Maestra v jihovýchodní části Kuby a zmínky o ní pocházejí už z 19. století. Navzdory nepříliš vhodnému terénu se zde dařilo kávu pěstovat tak obstojně, že výnosy tvořily nezanedbatelnou část ekonomiky Karibiku a celého území Latinské Ameriky. Plantáž zaujímala rozlohu větší než 81 tisíc hektarů a její části vlastnili především Francouzi a Haiťané. To, že se jim zde dařilo kávu pěstovat dlouhé desítky let, svědčí o jejich šikovnosti – pěstovat by nemohli například bez důmyslného rozvodu vody. Plantážemi se dnes můžete projít po vyznačených cestách.

San Pedro de la Roca Castle

Existence hradu San Pedro de la Roca je důsledkem politické i obchodní rivality v Karibiku. V 17. století vznikla mohutná řada opevnění na ochranu Santiaga, kterou můžeme obdivovat dodnes. Celý komplex budov stojící na skalnatém ostrohu je nejzachovalejším příkladem španělsko-americké vojenské architektury založené na italských a renesančních principech.

Národní park Desembarco del Granma

Tento národní park na jihovýchodě Kuby se rozkládá na pevnině i na moři, jeho celková plocha zaujímá 325 km2. Jeho největším lákadlem jsou přímořské vápencové terasy a útesy i ekosystémy, které se na nich vyvinuly. Na hodnotě celé lokalitě přidává i to, že do ní člověk zasáhl jen minimálně. Některé útesy patřící do národního parku tvoří neskutečně pohádkové scenérie přímo u Atlantiku.

Historické centrum Camagüey

Camagüey je jedním z prvních sedmi sídel, které na území Kuby založili Španělé a v minulosti hrálo významnou roli jako centrum vnitrozemského území, na němž se obyvatelé věnovali hlavně chovu dobytka a cukrovarnictví. Městečko bylo založeno už v roce 1528 a tvoří ho síť hlavních a vedlejších čtverců, uliček, alejí a nepravidelných bloků, což je městský vzor naprosto netradiční pro oblast, v níž hrál velkou roli kolonialismus. Ve městečku najdeme celou plejádu stylů, například neoklasicismus či secesi.

Trinidad – údolí Valle de los Ingenios

Trinidad je úchvatnou koloniální perlou, kterou zdejší obyvatelé vybudovali jako poctu Svaté trojici v 16. století. Budovy z 18. a 19. století, které zde turisté obdivují, spatřily světlo světa díky výnosům z pěstování a zpracování cukrové třtiny v Údolí cukrovarů (Valle de los Ingenios) poblíž města. Území má vysokou krajinářskou hodnotu a pod ochranou UNESCO je také díky přítomnosti endemických druhů fauny a flóry.

Historické centrum Cienfuegos

Koloniální město Cienfuegos bylo založeno v 1819 a bylo centrem obchodu s cukrovou třtinou, tabákem a kávou. Dnes ho chápeme jako první a naprosto vynikající příklad architektonického souboru, který představuje latinskoamerické myšlenky 19. století týkající se provedení, pořádku v městském plánování a hygieny. Turisté milují historické centrum, v němž by žádnému z návštěvníků neměl uniknout palác Ferrer, radnice San Lorenzo nebo vládní palác.

Stará Havana

Počátky Havany se datují do roku 1519 a už v 17. století se město stalo jedním z hlavních středisek pro stavbu lodí v Karibiku. Dnes má metropole téměř dva milióny obyvatel a i přes nutnou modernizaci se v srdci města stále dají obdivovat památky z dob kolonialismu, například Plaza de la Catedral či Iglesia Catedral de La Habana. Neoklasicistní budovy jsou zde stále a čekají na další a další obdivovatele.

Na tvorbě článku se podílela cestovní kancelář ESO travel – specialista na poznávací zájezdy na Kubu. ESO travel vás provede těmi nejkrásnějšími místy na ostrově, k nimž patří například Havana, Santiago de Cuba, Baracoa, Sierra del Escambray’s, Trinidad či Santa Clara a mnohé další.

OSTATNÍ PAMÁTKY

Havana

 • Plaza de Armas: velkolepé náměstí, na němž dlouho sídlila vláda; v budově Palacio de los Capitanes Generales najdeme městské muzeum
 • El Morro: hrad stojící na stejnojmenném výběžku vybudovali Španělé na obranu Havany, návrh vzešel od italského architekta, součástí hradu je dodnes fungující maják; uvnitř můžete navštívit muzeum majáků a muzeum válečné historie Kuby; po pokoření pevnosti Angličany vznikla na Kubě také pevnost La Cabaňa
 • Malecón: třída určená k dlouhým procházkám mající svůj počátek už v roce 1901

Matanzas

 • Bacunayagua: most nedaleko Matanzasu je nejvyšší most celého ostrova a je jeho pýchou už od konce 50. let, kdy byl dostavěn
 • budova divadla Teatro Sauto: stavba vznikla v 19. století v neoklasicistním stylu
 • Catedral San Carlos: katedrála z roku 1878, na níž turisty láká její strop s překrásnými freskami
 • Castillo de San Severino: hrad z 18. století sloužil jako vězení, dnes zde najdeme muzeum připomínající předkolumbovskou a koloniální historii ostrova

Santa Clara:

 • památník a muzeum Che Guevary
 • Santa Clara de Asís: katedrála s nádhernými okenními vitrážemi a třímetrovou sochou Panny Marie

Santiago de Cuba:

 • Park Céspedes: náměstí, na němž se nachází nejstarší dům na Kubě z roku 1515 – původně dům španělského dobyvatele Casa de Don Diega
 • Iglesia de Nuestra Seňora del Carmen: kostel s překrásnými sochami
 • Cuartel Moncada: pevnost, která byla v minulosti hodně atakována, ale dochovala se dodnes – dnes je zde škola a Muzeum revoluce
 • Castillo de San Pedro de la Roca: pevnost ze 17. století, z hradeb je krásný výhled na pobřeží, komplex můžete prozkoumat sami i s průvodcem, který vás provede nejrůznějšími chodbami